Raskid ugovora i povrat

1.       Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod " Uvjeti korištenja" (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)
2.       Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
3.      Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti MIP-Ivetić d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
4.      Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na sljedećoj poveznici: "Raskid ugovora o kupnji".
5.      Izjavom poslanom poštom (na MIP-Ivetić d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, K.Š. Đalskog 26A, 49214, Veliko Trgovišće), telefaksom na 049/236270 ili elektroničkom poštom na mip@mip-ivetic.hr, u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
6.      Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada MIP-Ivetić d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca MIP-Ivetić d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
7.      Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu MIP-Ivetić d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, K.Š. Đalskog 26A, 49214, Veliko Trgovišće, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je MIP-Ivetić d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
8.      Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 098 880 270 ili se javi na mip@mip-ivetic.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
9.      Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
10.    Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti MIP-Ivetić d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio MIP-Ivetić d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.
 
 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora obavještavamo Vas da možete koristit mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih  sporova koja djeluju  u Republici Hrvatskoj (Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore,  Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori).

Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem  sljedeće poveznice: "Internetsko rješavanje sporova"

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.